Thor Johnssons minnesanteckningar

Om en del av Wetseras historia – väsentligen under 1960-talet (Bertil Johnsson)   Nedan finns ett utdrag ur min far, Thor Johnssons, minnesanteckningar ”En kort sammanställning över mitt liv här på jorden”, som tyvärr inte ägnar så mycket utrymme åt den senare delen av hans liv, då han flyttat iland …

Wetseras Historia

1891 Wetsera byggdes som en slättoppad skonare i ek och furu, på klink och kravell. Platsen var Vikens Varv i Hälsingborg. Skeppsbyggmästaren L. Jönsson hade hand om byggandet. De första ägarna på Wetsera var ett partsrederi med 8 delägare i Farhult, Malmöhus län. Husägaren Nils Svensson stod som huvudredare. 1892 …