Hem

Wetseras Vänner

Välkommen till Wetseras Vänner och vår hemsida
wetsera

Vi är en idell förening som  har till ändamål att renovera och bevara Sveriges äldsta registrerade segelfartyg för eftervärlden. Detta skall ske med ideellt arbete och ekonomiskt stöd från företag, organisationer, medlemsavgifter samt genom EU bidrag.

 

Vår verksamhet syftar till

 • att med Wetsera smycka den gamla skuthamnen Öregrund.
 • att engagera unga och gamla i Öregrund
 • att bevara och överföra kunskap inom skeppsbyggnad
 • att bevara och överföra kunskap inom traditionell fartygssegling
 • att skänka Öregrunds hamn en attraktion
 • att bevara det kulturella värdet för framtiden

  Wetsera har registreringsnummer 27 i fartygsregistret och är idag en av Sveriges äldsta seglande råseglare.
  Hon byggdes 1891 på Vikens varv ca 1 mil norr om Helsingborg. Namnet Wetsera har hon fått efter baronessan Maria Vetsera som dramatiskt tog sitt liv i det så kallade Mayerlingdramat 30/1-1889.
      

  Baronessan Wetsera

  Wetsera byggdes som en slättoppad skonare men byggdes omkring 1937 om
  till Galeas och är nu riggad som brigantin. Hon gick med last ända fram till mitten av 50-
  talet.
  Idag har Wetsera en maskinstyrka på 135 hästkrafter och med hjälp av de når hon en fart
  på 8 knop. Hennes bruttotonnage är ca 38 ton. Nettotonnaget ligger på 28 ton.
  Sammanlagt ger detta omkring 65-66 tons totalvikt. Wetseras sammanlagda segelyta är på
  ca 300 kvadratmeter. Längden i vattenlinjen är 15,72 meter och totallängden inklusive
  roder och bogspröt är dryga 21 meter. Bredden är 5,55 meter och djupgåendet utan last är 1,90 meter