Hem

Personuppgifter

Wetseras vänner tar endast in aktiva medlemmars namn, adress, e-post och telefonnummer. Detta i syfte att kommunicera med information ang föreningens verksamhet.
Medlem kan när som helst begära att Wetseras vänner raderar hens uppgifter.

90 dagar efter ett nytt kalenderår infaller raderas uppgifterna för de personer som inte betalt det aktuella årets medlemsavgift. Undantaget är de personer som av Wetseras vänner betraktas som ”hedersmedlem” och inte behöver betala medlemsavgift. Varje nytt kalenderår skickar Wetseras vänner ut en förfrågan via e-post till dessa personer med frågan om de vill kvarstår i vårt medlemsregister. Vid uteblivet svar 30 dagar efter att utskicket skett, raderas personens uppgifter.

Wetseras vänner delar inte sitt medlemsregister med någon annan part.

Förvaring och ansvar för Wetseras vänners medlemsregister: Det är styrelsen som ansvarar för att medlemsregistret förvaras på ett säkert sätt. Styrelsen utser en person som sköter uppdateringen. Efter varje uppdatering gör den personen en säkerhetskopia på ett USB-minne som vid nästa styrelsemöte överlämnas till ordförande.


Relaterade bilder: