Wetseras Historia

Wetseras HISTORIA


1891
Wetsera byggdes som en slättoppad skonare i ek och furu, på klink och kravell. Platsen var Vikens Varv i Hälsingborg. Skeppsbyggmästaren L. Jönsson hade hand om byggandet. De första ägarna på Wetsera var ett partsrederi med 8 delägare i Farhult, Malmöhus län. Husägaren Nils Svensson stod som huvudredare.

1892 Wetsera registrerades och fick registreringsnumret 27. Från början gick hon med all möjlig last genom skutlederna på Sveriges södra hälft.

1904 Den 10:e mars blev fartyget besiktigat i Höganäs av HP Jönsson med följande utlåtande. “Segel och inventarier goda. Lämplig för fart på Östersjön samt Ost-Norge”. Som både redare och befälhavare angavs J Carlsson, Farhult. Som byggnadsår uppges 1892.

1905 15 juli. Tillträder C G Nilsson, Höganäs, som befälhavare.

1908 Bekräftar skeppslistan att skepparen Johannes Carlsson är huvudredare. Befälhavare var

c.G. Nilsson, Höganäs.

1910 5 oktober. Vikarierar K O Fogelberg, Höganäs, som befälhavare. Den 12 oktober blir J B Lindberg, Höganäs ny befälhavare.

1911 9 mars. Återkommer C G Nilsson som befälhavare.

1913 II mars. K O Fogelberg, Höganäs, blir fartygets befälhavare

1914 Den 14/9 sålde delägarna i Farhult henne till kaptenen Anders Persson i Höganäs.

1915 Blir fartyget drivet och reparerat.

1918
7 januari. Ny befälhavare blir N P Wellberg, Höganäs

1920
Kapten Persson avlider och Wetsera ärvdes den 31/12 av änkan Mathilda Persson. Den 9 november blir N.P Olsson, Höganäs ny befälhavare.

1924 9 februari. Tillträder N G Jörgensen, Lerberget som ny befälhavare.

1926 Den 25/2 sålde Mathilda Persson Wetsera till kaptenen Albert Frithiof Johansson,  även han från Lerbergetmed men senare Ystad som hemort. Albert F. Johansson gick också med all möjlig last men han var alltid noga med att ha ren last. Han kallades av många för kapten Natt och Dag enbart av den enkla anledningen att han älskade att arbeta dag som natt.

1927 A.F Johansson lät sätta in en hjälpmotor på 30 hkr. Han förbyggde även henne lite.

1936 Den 25/2 omtacklades motorskonerten Wetsera till motorgaleas. Vid ommätning blir dräktigheten 38,15 brt; 28,33 nrt. Dimensionerna 16,72×5,55×1,90 meter
Ända fram rill mitten av 50-talet kunde man se Wetsera gående med last. Hon gick fortfarande i de gamla skutlederna.I slutet av 1950-talet lönade det sig inte längre att använda de gamla fartygen. Det hade kommit nyare supertankers. Wetsera glömdes så gott som bort helt. Länge låg hon stilla i hamn och blev mer och med förstörd.

1954 Tillhörde Ystad fram till detta år då hon såldes till Stockholm som lustseglare.

1959-60 (1960-61?) fick en man vid namn Bo Carl Gösta Nyman syn på Wetsera. Han blev genast betagen och köpte Wetsera som vid den här tiden var i uruselt skick. Med stor möda och stora risker tog han sig senare ner till Holms skeppsvarv i Råå strax utanför Hälsingborg. Där började man åter att förbygga henne. 7 pensionerade timmermän fick gå gå igenom Wetsera bit för bit. Flera av dem som gick igenom henne kunde fartyget utan och innan. Det visade sig nämligen att några av dem var bekanta med de som en gång byggt henne år 1891. Det gjordes även några ombyggnader men man var noga med att allt skulle vara i ursprungligt skick. I den mån det nu gick.
Man bestämde att hon skulle riggas om. Det var det svåraste. Sam Svensson som då var chefskonservator på Statens Sjöhistoriska Museum tog hand om det viktigaste i vad gällde riggningen. Wetsera riggades om och fick rår på främre masten. Hon fick storsegel och dubbla märssegel på förmasten och några år senare fick hon t.o.m. bramsegel. Wetsera fick en Brigantins riggning. Samtidigt utrustades hon med alla möjliga tekniska hjälpmedel som radar, ekolod, autopilot, gyrokompass, radiopejl etcetera.

En ny motor, Scania D10 på 134 hkr installerades.

1975 Övertogs Wetsera av Folke Dage, då boende i Stockholm men som senare flyttade till Östhammar.

2007 Låg Wetsera vid kaj i Östhammar i behov av renovering. Hon ägdes då av Magnus Dage.

2010 En ny milstolpe. Wetseras Vänner, en intresseförening i Öregrund, köper fartyget och Wetseras nya hemmahamn blir Öregrund på sin tid en av landets mest betydelsefulla hamnstäder. En omfattande renovering påbörjas och fram till sommaren 2016 har den stående riggen bytts ut liksom spant och bordläggning.

.