Hem

Wetseras Vänner

Välkommen till föreningen Wetseras Vännerwetsera

Vi är en ideell förening som sedan år 2010 har renoverat och bevarat ett av Sveriges äldsta registrerade segelfartyg för eftervärlden. Detta sker med ideellt arbete och ekonomiskt stöd från fonder, företag, organisationer, medlemsavgifter samt genom EU bidrag. 

Sommaren 2021 kom hon äntligen i sjön igen och seglade in i Öregrunds hamn. Underhållsarbetet är ständigt pågående tack vare ideella eldsjälar och extra händer välkomnas alltid mer än gärna. 

Vår verksamhet syftar till

  • att erbjuda en unik lokal utan kostnad för barn- och ungdomsaktiviteter
  • att engagera unga som gamla i Öregrund
  • att med Wetsera smycka den gamla skuthamnen Öregrund
  • att bevara och överföra kunskap inom skeppsbyggnad
  • att bevara och överföra kunskap inom traditionell fartygssegling
  • att skänka Öregrunds hamn en attraktion
  • att bevara det kulturella värdet för framtiden

Nu letar vi privatpersoner och organisationer med initiativ och engagemang som vill ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfulla aktiviteter eller bara en trevlig stund tillsammans i en unik lokal. Om någon del i din idé saknas fortfarande kan du ändå höra av dig till oss så kanske vi kan fylla luckorna tillsammans.

Vi ser fram emot att se fler barn och unga ombord!

Lite historia

Wetsera har registreringsnummer 27 i fartygsregistret och är idag en av Sveriges äldsta seglande råseglare.
Hon byggdes år 1891 på Vikens varv ca 1 mil norr om Helsingborg. Namnet Wetsera har hon fått efter baronessan Maria Vetsera som dramatiskt tog sitt liv i det så kallade Mayerlingdramat 30 januari 1889.
    

Baronessan Wetsera

Wetsera byggdes som en slättoppad skonare men byggdes omkring 1937 om
till Galeas och är nu riggad som brigantin. Hon gick med last ända fram till mitten av 50-talet.
Idag har Wetsera en maskinstyrka på 135 hästkrafter och med hjälp av de når hon en fart på 8 knop. Hennes bruttotonnage är ca 38 ton. Nettotonnaget ligger på 28 ton. Sammanlagt ger detta omkring 65-66 tons totalvikt. Wetseras sammanlagda segelyta är på ca 300 kvadratmeter. Längden i vattenlinjen är 15,72 meter och totallängden inklusive roder och bogspröt är dryga 21 meter. Bredden är 5,55 meter och djupgåendet utan last är 1,90 meter.

 

 

 

 

Relaterade bilder: