Öregrunds Gästhamn

Öregrunds Gästhamn

För andra året så ansvarar Wetseras Vänner för verksamheten i Öregrunds Gästhamn. Hamnkapten är Bertil Lundström.

Brister som fanns i hamnen i fjol t.ex. båttoalettömning har åtgärdats av Kommunen. Vi ser fram emot en säsong med ett gott samarbete. Även i år har vi hjälp av Arbetsförmedling med personal. Nytt för i år är Ungdomspraktik. 5 ungdomar kommer att få sommarjobb/praktik i hamnen. Intresset att deltaga har varit mycket stort.

Föregående år hade vi 1700 dygnsgäster och hoppas på ytterligare gäster detta år. Veckoschema finns klart till sista augusti. Dock vill vi kunna engagera fler medlemmar i verksamheten i hamnen. Kom gärna ner till hamnen och lär er rutinerna genom att gå parallellt under några pass. Det kommer att finnas luckor i bemanningen där vi behöver er hjälp. Bertil hjälper er att komma igång. Han kommer se över hur vi hanterar introduktionen på bästa sätt. Vi behöver en bas att bygga på för kommande år.

Relaterade bilder: