Pressrelease Öregrunds gästhamn

Pressrelease Öregrunds gästhamn

Wetseras Vänner tar över driften av Gästhamnen i Öregrund

För att fortsätta renoveringen, hantera kontinuerligt underhåll samt fondera pengar inför en framtid då vi hoppas kunna segla med vår fina Skuta så arbetar styrelsen aktivt med att försöka få in pengar till verksamheten.

Era medlemsavgifter är en mycket viktig del men är inte tillräckligt.

Styrelsen beslutade därför sända in ett anbud för att ta över verksamheten i Öregrunds Gästhamn. Wetsera Vänner har nu vunnit upphandlingen och skrivit avtal med Östhammars Kommun att driva hamnen i minst tre år. Vi tar över verksamheten senast 28:e maj.

Wetseras Vänner har mångårig erfarenhet från arbete med Gästhamnen fram till och med 2017. Vi lämnade in ett anbud 2020 men då gick uppdraget till en annan leverantör. Vissa förändringar har skett i avtalet med Östhammars Kommun men styrelsens bedömning är att den ekonomiska risken är begränsad och att förutsättningarna att få viktiga inkomster till arbetet med Wetsera är goda.

Wetseras Vänner ser också ett värde av att Öregrunds Gästhamn drivs av fastboende och sommargäster i Öregrund för att öka servisgraden och ge båtgästerna ett varmt välkomnande till vår fina stad. Speciellt när båtgästerna kommer till Öregrund utanför den intensivaste perioden så bedömer vi att den lokala förankringen kommer att underlätta personlig service.

Under den intensivaste perioden mellan 15:e juni och 15:e augusti kommer vi att behöva ha anställd personal. Övrig tid på året kommer vi att fokusera på ideella resurser och hoppas på er hjälp.

Huvuduppgiften är att hantera ankommande båtar och ta betalt för båtplatser, dusch, el, tvättstuga och att få gästerna att känna sig välkomna till Öregrund. Wetseras Vänner kommer även att ansvara för lokalvården i de lokaler som ingår i avtalet. Vi räknar även med att kunna ha enklare försäljning av t.ex. glass och kaffe för att öka intäkterna och ge våra gäster/besökare bättre service.

Huvudansvariga för Gästhamnsverksamheten är Bertil Lundström och Elin Scott. Vår förhoppning är att de kan räkna med stöd i arbetet från våra medlemmar när ett behov uppstår.

Styrelsen Wetseras Vänner

Relaterade bilder: