Sjöscouterna besöker Wetsera

Sjöscouterna besöker Wetsera

Sjöscouter från Öregrund-Östhammar tillsammans med föräldrar besökte Wetsera 2019-02-27. Johan förevisade och berättade om projektet

Relaterade bilder: