Extra årsmöte samt medlemsinformation fredagen 28:e oktober, 18:00

Extra årsmöte samt medlemsinformation fredagen 28:e oktober, 18:00

Wetseras vänner inbjuds till extra årsmöte.

Aktuell punkt på dagordningen är den stadgeändring rörande beslut om kommande medlemsavgift som påbörjades på ordinarie årsmöte.

”§6 Medlemsmöte

mom 7. Obligatoriska punkter

Befintlig text:

-Fastställande av medlemsavgift

Förslag på ny text:

-Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår”

Efter genomfört extra årsmöte övergår vi till medlemsinformation.

Där kommer en preliminär budget för 2023 presenteras.

Vi kommer även att presentera vår Utvecklingsgrupp och denna grupps tankar.

Mötet kommer att genomföras ombord på Wetsera.

Skulle antal anmälda deltagare bli stort så kan vi behöva ändra möteslokal.

Eventuell ny information kommer till anmälda deltagare.

Föreningen bjuder på Smörgås/Kaffe/Te

Anmäl deltagande till: sven-olof.palm@telia.com alternativt 070-237 68 26

Senast söndagen 23:e oktober

Ange antal personer.

Stort Välkomna

Styrelsen genom

/Sven-Olof Palm

Sekreterare

Relaterade bilder: